Archiwa tagu: busy do Holandii

Komfortowe Busy Opole Niemcy

Dla Państwa wygody podajemy przybliżone godziny odjazdów z Opola na trasie Busy Opole Niemcy

Odjazd dla podróżnych z Opola i okolic:

środa,  sobota – rano, ok. 4.30 do 5.00
niedziela – wieczór, ok. 22.00 do 22.30

Oferta dotyczy również trasy busy Opole Holandia

Masz pytania -zadzwoń: 606 439 269

Ikona busy Opole Niemcy - LiputTrans

Busy Opole Niemcy.  Przystanek Opole

Czy wiecie, że:

 • miasto Opole funkcjonuje na prawach stolicy województwa opolskiego oraz powiatu opolskiego i liczy około 120 tysięcy mieszkańców
 • nazwa Opole jest pochodzenia słowiańskiego i wywodzi się od nazwy jednej z najstarszych jednostek terytorialnych, czyli opola i została odnotowana w pierwszej połowie dwunastego wieku. Nazwa ta oznacza terytorium wokół pasa uprawnych pól, na którym zamieszkiwała wspólnota sąsiedzka, dla której pola te stanowiły podstawę życia
 • opole jako najmniejsza jednostka administracyjno-podatkowa istniało jeszcze w średniowieczu i było podokręgiem kasztelanii
 • data 990 roku jest dla Śląska i Opola niezwykle ważna, bo w tym roku zostały te ziemie włączone w skład Polski
 • Opole stanowiło ważny ośrodek w średniowiecznej historii tych terenów. Przeżyło przynależność do Czech, najazd mongolski, przynależność do cesarzowej Węgier, najazd szwedzki i wreszcie przynależność do Prus
 • na skutek ogromnej przewagi głosów za pozostaniem w Niemczech w plebiscycie w 1921 roku Opole nie zmienia przynależności i  do II Wojny Światowej Opole należy do Niemiec i dopiero po zakończeniu wojny, w czasie której funkcjonowało nawet jako twierdza zostało przyłączone do Polski i zasiedlone ludnością napływową, głównie przez osadników zza Buga
 • od dziewiętnastego wieku głównym produktem zakładów z terenu Opola był cement. Przed II Wojną światową na terenie Opola funkcjonowało 9 cementowni
 • przez Opole przepływa rzeka Odra, druga pod względem wielkości rzeka w kraju
 • zabytki Opola to: pozostałości czternastowiecznego zamku, kościoły katolickie, Stara Synagoga, ratusz, budynek poczty, budynek urzędu wojewódzkiego, budynek dworca głównego, ocalałe fragmenty murów obronnych
 • do najbardziej znanych imprez kulturalnych, które odbywają się w Opolu zaliczyć należy  Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej
 • Centrum Badań Regionalnych w Warszawie opracowało ranking miast o największym potencjale rozwojowym i Opole zajęło czwarte miejsce po Sopocie, Poznaniu i Krakowie
 • więcej informacji na temat Opole współcześnie znaleźć można na przykład na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Busy Opole Niemcy

Komfortowe Busy Zabrze Niemcy

Dla Państwa wygody podajemy przybliżone godziny odjazdów
z Zabrza na trasie Busy Zabrze Niemcy

Odjazd dla podróżnych z Zabrza i okolic:

środa, sobota – rano, ok. 3.30 do 4.00
niedziela – wieczór, ok. 20.00 do 20.30

 

Trasa busy Zabrze Holandia jest również w tej ofercie

Masz pytania -zadzwoń: 606 439 269

Busy Zabrze Niemcy.  Przystanek Zabrze

busy-zabrze-niemcy

Czy wiecie, że:

 • jedna z teorii mówi, że nazwa miasta ma prasłowiańską etymologię i pochodzi od słowa debr, które oznacza wzgórza porośnięte drzewami, między którymi płynie potok.  Zabrze (inaczej Sabrze) oznacza osadę położoną za debrem.  Jeden z niemieckich językoznawców  podał w 1888 roku najstarszą odnotowaną nazwę jako Zabor, czyli osada za borami, za lasami. W 1915 roku Niemcy nadali Zabrzu własną nazwę Hindenburg, którą chcieli uczcić prezydenta Niemiec, marszałka Hindenburga. Nazwę Zabrze przywrócono po II Wojnie Światowej
 • Zabrze jest miastem na prawach powiatu, liczącym prawie 178 tysięcy ludności
 • administracyjnie miasto podzielone zostało na piętnaście dzielnic i trzy osiedla
 •  wzmianki pisane o osadzie na terenie Zabrza pochodzą z pierwszej połowy trzynastego wieku, ale nazwę Sadbre wymienia się na przełomie dwunastego i trzynastego wieku, w Księdze uposażeń biskupstwa wrocławskiego
 • zasadniczy rozwój miasta nastąpił po 1790 roku, w którym odkryto złoża węgla kamiennego
 • na przełomie dziewiętnastego i dwudziestego wieku roczne wydobycie węgla na terenie Zabrza wynosiło około 3 milionów ton rocznie
 • nadanie praw miejskich nastąpiło w 1922 roku, po zakończeniu III Powstania Śląskiego, które tak jak i w innych miastach Śląska było wynikiem  rozbieżności,  z przewagą na korzyść Niemiec przeprowadzonego na ternie Zabrza plebiscytu
 • w swojej historii tereny Zabrza stanowiły okresowo własność czeską, niemiecką i polską
 • zabytki Zabrza pochodzą głównie  z dziewiętnastego i dwudziestego wieku i są to: budowle sakralne, kamienice i osiedla robotnicze, budowle przemysłowe, takie jak wieże ciśnień i zabudowy kopalni oraz cmentarze, a także Hotel Admiralspalast, budynek poczty głównej, budynek sądu rejonowego, ratusz gminny w Mikulczycach, zabudowa Szpitala Klinicznego Śląskiej Akademii Medycznej, budynek Muzeum Górnictwa Węglowego
 • wyznania mieszkańców to głownie: kościół rzymskokatolicki, protestantyzm i świadkowie Jehowy
 • przez Zabrze przebiegają ważne szlaki komunikacyjne, w tym dwie autostrady A1 i A4
 • Większość aktualnych danych dotyczących współczesnego życia miasta Zabrze znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej

Busy Zabrze Niemcy

Komfortowe Busy Sosnowiec Niemcy

Dla Państwa wygody podajemy przybliżone godziny odjazdów
z Sosnowca na trasie Busy Sosnowiec Niemcy

Odjazd dla podróżnych z Sosnowca i okolic:

środa, sobota – rano, ok. 3.00 do 3.30
niedziela –  wieczór, ok. 19.00 do 20.00

Terminarz odjazdów dotyczy również oferty busy Sosnowiec Holandia

Masz pytania -zadzwoń: 606 439 269

Busy Sosnowiec Niemcy.  Przystanek Sosnowiec

Reklama trasy busy Sosnowiec Niemcy

Czy wiecie, że:

 • Sosnowiec jest miastem na prawach powiatu, liczącym ok. 210 tysięcy mieszkańców
 • nazwa miasta ma polską etymologię i pochodzi od sosnowych borów, które porastały te okolice w 1830 roku. Pierwotnie miasto, które powstało  z połączenia wielu osad przyjęło nazwę Sosnowice
 • na terenie miasta znaleziono ślady osad z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza
 • pierwsze wzmianki o osadach z tego terenu, w formie pisanej, pochodzą z pierwszej połowy dwunastego wieku
 • prawa miejskie uzyskał Sosnowiec w 1902 roku
 • pomimo tego, że Sosnowiec kojarzy się z przemysłem górniczym to w swoim obrębi posiada ok. 2250 hektarów terenów zielonych w postaci lasów, parków, ogrodów działkowych, skwerów i stref ochronnych
 • przez teren Sosnowca przepływa sześć rzek i cieków, które mają swoje nazwy. Są to: Czarna Przemsza, Białą Przemsza, Brynica, Bobrek, Jamki i Potok Zagórski
 • teren zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Szopienice-Borki jest miejscem występowania  jednego z największych w Europie chrząszczy – rohatyńca nosorożca
 • w mieście znajduje się wiele zabytków, głównie sakralnych, kilka pałaców oraz cztery powojenne budynki, które zalicza się do wysokościowców
 • najwyższym budynkiem Sosnowca jest prawie dziewięćdziesięciometrowy,  dwudziestokondygnacyjny wieżowiec, zwany Żyletą,  w którym mieści się Wydział Nauki o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, w którym w czasie pracy przebywa jednocześnie ok. 2000 osób
 • Sosnowiec powstał jako ośrodek ciężkiego przemysłu i wydobycia węgla. Szybkiemu rozwojowi miasta dopomogła bardzo dogodna lokalizacja na skrzyżowaniu ważnych szlaków drogowych i kolejowych
 • po 1989 roku nastąpiła restrukturyzacja gospodarcza  Sosnowca z górniczo-hutniczego na przemysłowo-handlowy
 • ze względu na wielowyznaniowość ludności zamieszkującej miasto stworzono taki właśnie unikatowy, podzielony na cztery części cmentarz wielowyznaniowy, na którym znaleźć można groby katolickie, ewangelicke, prawosławne i żydowskie
 • ze względu na duże zainteresowanie sportem na terenie miasta działa sześć stadionów i kilka hal sportowych
 • w 2010 roku, w Sosnowcu powstał Konsulat Ludowej Republiki Bangladeszu

Więcej informacji o administracji, planach rozwoju miasta, itp.  na stronie.

Busy Sosnowiec Niemcy

Komfortowe Busy Katowice Niemcy

Dla Państwa wygody podajemy przybliżone godziny odjazdów
z Katowic na trasie Busy Katowice Niemcy

Odjazdy dla podróżnych z Katowic i okolic:
środa, sobota –  rano, ok. 3.30
do 4.00
niedziela – wieczór, ok. 19.00 do 20.00

Polecamy również nasze usługi z zakresu busy Katowice Holandia

Masz pytania -zadzwoń: 606 439 269

Busy Katowice Niemcy.  Przystanek Katowice

Czy wiecie, że:

 • Katowice są w tej chwili stolicą i siedzibą władz województwa śląskiego
 • początki osady,  jako ośrodka rolniczego i  kuźniczego datuje się na XVI wiek
 • o najstarszym w Polsce zakładzie kuźniczym w obrębie dzisiejszego miasta wspomina się już w zapiskach z końca XIV wieku
 • Katowice prawa miejskie uzyskały dopiero w drugiej połowie dziewiętnastego wieku, ściśle w 1865 roku
 • etymologia nazwy miasta nie jest jednoznaczna, wersja niemiecka mówi, że polska nazwa Katowice pochodzi od niemieckiego słowa Kattowitz, którym zastąpiono  Katzendorf , czyli wieś kotów. Kto i dlaczego miałby nadać taką nazwę starej osadzie tego nie wiadomo, a do tego jest jeszcze kilka innych wersji. Przytoczona powyżej wydaje się jednak najbardziej prawdopodobna
 • odkrycie, że miasto położone jest w obrębie bogatych osadów węglonośnych, pochodzących z epoki górnego karbonu, zmieniło znaczenie Katowic z ośrodka rolniczo-kuźniczego na rozwijający się w kierunku wydobywczym już  pod koniec pierwszej połowy XVIII wieku.
 • na rozwój osady w kierunku urbanizacji miało w dziewiętnastym wieku wpływ wybudowanie kolei i stworzenie  z Katowic ważnego węzła komunikacyjnego, w którym krzyżowały się szlaki komunikacyjne do Wrocławia, Krakowa, Warszawy, Berlina i Wiednia
 • największy rozwój przypada na okres zaboru pruskiego i czasu, w którym teren Katowic i okolicy należał głownie do rodziny Winklerów
 • przyłączenie Śląska i Katowic do Polski musiało odbyć się w wyniku krwawych powstań, ponieważ nie było jednomyślności mieszkańców,  a w czasie plebiscytu w 1921 roku ponad połowa mieszkańców miasta Katowice i powiatu opowiedziała się za przynależnością do Niemiec
 • przez prawie trzy lata, tj. pomiędzy marcem 1953, a grudniem 1956 roku Katowice nosiły nazwę Stalinogród
 • obecnie Katowice są dziesiątym miastem w kraju pod względem ilości mieszkańców i jedenastym pod względem zajmowanej powierzchni
 • miasto podzielono na dwadzieścia dwie  dzielnice, zgrupowane w pięciu zespołach
 • większość dzielnic miasta stanowiła w przeszłości samodzielne osady, starsze od samych Katowic nawet o dwieście lat

busy-katowice-niemcy-przystanek-katowice

Więcej informacji, dotyczących miasta Katowice a więc pracy głównych urzędów, podatków, ochrony środowiska, zabytków itp. znajdziecie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Busy Katowice Niemcy

Busy do Holandii i Belgii – Międzynarodowy przewóz osób  – LIPUT TRANS

Jeśli planują Państwo szybką, bezpieczną i komfortową podróż do Holandii lub Belgii skorzystajcie  z usług naszej firmy. Już od ponad dwudziestu lat kursujemy na trasie Dolny Śląsk (z miastem Wrocław włącznie) – Holandia i Belgia, wożąc naszych Pasażerów w systemie „door to door”, czyli odbieramy ich spod wskazanego adresu i dowozimy do miejsc docelowych.

Uwaga! Wprowadziliśmy nowe miejsca odbioru:

 • Górny Śląsk
 • Opole
 • Kraków

Główne atuty LIPUT TRANS to: punktualność, komfort i bezpieczeństwo.  Potwierdzeniem jest zadowolenie stałych Klientów, którzy korzystają z naszych usług od lat. Firmowe, nowe,  dziewięcioosobowe busy wyposażone są w dwustrefową klimatyzację. Posiadają wymagane licencje i odpowiednie ubezpieczenia, którymi są  objęte także osoby przewożone  naszymi busami. Zatrudniani przez LIPUT TRANS kierowcy posiadają duże doświadczenie zawodowe, a także doskonałą znajomość tras na terenie państw docelowych. Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług zarówno klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych: zakłady pracy, szkoły, kluby i stowarzyszenia.

Głównym atutem naszych usług dla podróżujących, najczęściej samotnie, osób jest bezpieczeństwo podróży . Większość naszych klientów nie włada płynnie używanymi w danym państwie językami i bezpieczne i terminowe dotarcie w konkretne miejsce, będące celem podróży, bez zbędnych przesiadek i dodatkowych kosztów, związanych z poruszaniem się miejscowymi środkami komunikacji jest w takich przypadkach niezwykle ważne. Takiej usługi nie jest w stanie zapewnić „duży” przewoźnik, wiozący autokarem kilkadziesiąt osób. Jest zmuszony zatrzymywać się w wyznaczonych, stałych punktach postojowych. Natomiast nasza usługa może być w pełni dostosowana do takiej potrzeby klientów. Również częstotliwość wyjazdów i przyjazdów jest tak dopasowana, aby sprzyjała planom podróżnych i systemowi ich pracy, bo tak się akurat składa,  że większość naszych klientów  to nie są turyści, tylko osoby podróżujące w związku z wykonywaną pracą.

Polecamy busy do Holandii i Belgii, czyli przewozy z LIPUT  TRANS

Rezerwacja telefoniczna lub drogą internetową.

Terminy:

Wyjazdy do Holandii i Belgii:

 • środy (rano)
 • czwartki (wieczorem)
 • soboty (rano)
 • niedziele (wieczorem)

Powroty z Holandii i Belgii:

 • poniedziałki (wieczorem)
 • czwartki (rano)
 • piątki (wieczór, noc)
 • niedziele (rano)

  Nasze busy do Holandii zawiozą Ciebie do celu

 Wybierasz się do Holandii? Nasze busy do Holandii to najlepsza oferta

Ciekawostki:

Porównaj ceny busów w Ameryce http://us.megabus.com/

Busy do Holandii i Belgii