Archiwum kategorii: Bus Katowice Niemcy

Komfortowe Busy Katowice Niemcy

Dla Państwa wygody podajemy przybliżone godziny odjazdów
z Katowic na trasie Busy Katowice Niemcy

Odjazdy dla podróżnych z Katowic i okolic:
środa, sobota –  rano, ok. 3.30
do 4.00
niedziela – wieczór, ok. 19.00 do 20.00

Polecamy również nasze usługi z zakresu busy Katowice Holandia

Masz pytania -zadzwoń: 606 439 269

Busy Katowice Niemcy.  Przystanek Katowice

Czy wiecie, że:

 • Katowice są w tej chwili stolicą i siedzibą władz województwa śląskiego
 • początki osady,  jako ośrodka rolniczego i  kuźniczego datuje się na XVI wiek
 • o najstarszym w Polsce zakładzie kuźniczym w obrębie dzisiejszego miasta wspomina się już w zapiskach z końca XIV wieku
 • Katowice prawa miejskie uzyskały dopiero w drugiej połowie dziewiętnastego wieku, ściśle w 1865 roku
 • etymologia nazwy miasta nie jest jednoznaczna, wersja niemiecka mówi, że polska nazwa Katowice pochodzi od niemieckiego słowa Kattowitz, którym zastąpiono  Katzendorf , czyli wieś kotów. Kto i dlaczego miałby nadać taką nazwę starej osadzie tego nie wiadomo, a do tego jest jeszcze kilka innych wersji. Przytoczona powyżej wydaje się jednak najbardziej prawdopodobna
 • odkrycie, że miasto położone jest w obrębie bogatych osadów węglonośnych, pochodzących z epoki górnego karbonu, zmieniło znaczenie Katowic z ośrodka rolniczo-kuźniczego na rozwijający się w kierunku wydobywczym już  pod koniec pierwszej połowy XVIII wieku.
 • na rozwój osady w kierunku urbanizacji miało w dziewiętnastym wieku wpływ wybudowanie kolei i stworzenie  z Katowic ważnego węzła komunikacyjnego, w którym krzyżowały się szlaki komunikacyjne do Wrocławia, Krakowa, Warszawy, Berlina i Wiednia
 • największy rozwój przypada na okres zaboru pruskiego i czasu, w którym teren Katowic i okolicy należał głownie do rodziny Winklerów
 • przyłączenie Śląska i Katowic do Polski musiało odbyć się w wyniku krwawych powstań, ponieważ nie było jednomyślności mieszkańców,  a w czasie plebiscytu w 1921 roku ponad połowa mieszkańców miasta Katowice i powiatu opowiedziała się za przynależnością do Niemiec
 • przez prawie trzy lata, tj. pomiędzy marcem 1953, a grudniem 1956 roku Katowice nosiły nazwę Stalinogród
 • obecnie Katowice są dziesiątym miastem w kraju pod względem ilości mieszkańców i jedenastym pod względem zajmowanej powierzchni
 • miasto podzielono na dwadzieścia dwie  dzielnice, zgrupowane w pięciu zespołach
 • większość dzielnic miasta stanowiła w przeszłości samodzielne osady, starsze od samych Katowic nawet o dwieście lat

busy-katowice-niemcy-przystanek-katowice

Więcej informacji, dotyczących miasta Katowice a więc pracy głównych urzędów, podatków, ochrony środowiska, zabytków itp. znajdziecie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Busy Katowice Niemcy