Wszystkie wpisy, których autorem jest kwira

Komfortowe Busy Kraków Niemcy

Dla Państwa wygody podajemy przybliżoną godzinę odjazdu z Krakowa na trasie Busy Kraków Niemcy

Odjazd dla podróżnych z Krakowa i okolic:

Zapraszamy również do korzystania z oferty
busy Kraków Holandia

Masz pytania – zadzwoń: 606 439 269

Busy Kraków Niemcy.  Przystanek Kraków

Przystanek na trasie Liputtrans Busy Kraków Niemcy

Czy wiecie, że:

 • Kraków jest drugim miastem w Polsce zarówno pod względem liczby mieszkańców jak i zajmowanej powierzchni
 • prawa miejskie Kraków uzyskał w roku 1257
 • Kraków funkcjonuje obecnie jako miasto powiatowe i siedziba władz województwa małopolskiego, a do 1795 roku był stolicą Polski
 • jako jedyne miasto w Polsce może używać orła w herbie
 • pełny tytuł miasta wciąż brzmi Stołeczne Królewskie Miasto Kraków
 • Kraków podzielony jest na dzielnice. Od 1991 roku jest ich 18 i oznaczone zostały cyframi rzymskimi, którym w 2002 roku przyporządkowano dodatkowo nazwy, do tego czasu funkcjonujące tylko potocznie. Oprócz Śródmieścia i Starego Miasta nazwy pozostałych dzielnic pochodzą od nazw osad włączanych sukcesywnie w granice Krakowa
 • pierwsze wzmianki na piśmie o Krakowie pochodzą z 966
 • Wawel jest najstarszym miejscem osadniczym okolic Krakowa i był grodem plemienia Wiślan
 • od ok. 990 roku Kraków znalazł się w obrębie plemienia Piastów i został jedną z głównych siedzib władców
 • pomimo bardzo atrakcyjnego położenia krajobrazowego Krakowa jego położenie geograficzne sprawia, że nad miastem unosi się ciągle smog, przez co znalazło się ono w czołówce europejskiej miast o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu
 • w 1978 roku obszar Starego Miasta oraz Kazimierza został wpisany na pierwszą listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO
 • w 2000 roku miasto Kraków uzyskało tytuł Europejskiej Stolicy Kultury
 • w 2012 roku Kraków odwiedziło ok. 9 mln osób, w tym 2,35 mln turystów zagranicznych
 • w Krakowie znajduje się największa liczba kościołów katolickich, a oprócz tego co najmniej kilkanaście różnych wyznań
 • w obrębie miasta napotkamy rozbudowaną sieć rzeczną złożoną głównie  z Wisły, Wilgi, Rudawy, Białuchy, Dłubni i Sanki
 • w granicach miasta leżą 43 parki i 5 rezerwatów przyrody i 260 pomników przyrody

Więcej cennych informacji można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej dotyczącej Krakowa

Busy Kraków Niemcy

Komfortowe Busy Górny Śląsk Niemcy

Dla Państwa wygody w artykułach dotyczących głównych miast Śląska podajemy przybliżony czas odjazdów na trasie busy Górny Śląsk Niemcy

Godziny odjazdów dla podróżnych z rejonu Górnego Śląska, które nie są dostępne na stronie, można ustalić na telefon

Zapraszamy również do korzystania z oferty busy Górny Śląsk Holandia
Masz pytania – zadzwoń: 606 439 269

Busy Górny Śląsk Niemcy.  Przystanek Górny Śląsk

Reklama Liput-Trans Busy Górny Śląsk Niemcy

Czy wiecie, że:

 • nazwą Górny Śląsk określa się teren, który jako kraina historyczna rozciąga się na terenie dzisiejszej Polski i Czech i obejmuje południowo-wschodnią część Śląska, leżącą w dorzeczu górnej Odry oraz początkowego biegu Wisły
 • oficjalnie,  w dokumentach zaczęto używać nazwy Górny Śląsk na przełomie piętnastego i szesnastego wieku
 • dzisiaj w podziale administracyjnym Górny Śląsk podzielony jest na dwa województwa: opolskie i śląskie, nazwa funkcjonuje jedynie potocznie, chociaż w dziewiętnastym wieku Górny Śląsk miał nawet swój herb
 • pierwsze ślady zamieszkiwania terenów Górnego Śląska przez człowieka,  a w zasadzie praczłowieka pochodzą sprzed około 800 tys. lat p.n.e.  i dotyczą gatunku homo erectus
 • pierwszy dokument stwierdzający przyłączenie Śląska do państwa Polan pochodzi z 991 roku
 • ze względu na położenie Śląska i perturbacje związane  z dziedziczeniem w ramach różnych dynastii książąt Śląsk przechodzi wielokrotnie panowanie Polan, Czechów, Morawian i Prusów
 • początek szesnastego wieku zapoczątkowuje nowy kierunek rozwoju gospodarczego Śląska w kierunku górnictwa
 • w 1819 roku wprowadzono rozporządzenie o nakazie nauki języka niemieckiego w śląskich szkołach
 • na terenie Górnego Śląska ścierały się różne kultury i pomimo wyraźnych wpływów niemieckich, polskich i czeskich powstał miejscowy dialekt oraz wzorce strojów ludowych z ich regionalnymi nazwami, które prawdopodobnie nie są w całości zrozumiałe ani dla Polaków, ani Niemców, ani dla Czechów. Kobiety ubierały się na trzy sposoby. Ich strój stanowić mogły: kiecka, zopaska, kabotek i wierzcheń lub kiecka, zopaska i jakla,  a także kiecka, zopaska, kabotek i merynka . Strój męski stanowiły: szaket, obujek, westa, jedwobka lub szlajfka, galoty lub bizoki oraz szczewiki
 • początkowo szczególne znaczenie Górnego Śląska miało swoje źródło w jego położeniu, od dziewiętnastego wieku jego znaczenie zostało wzmocnione prze wysoko rozwinięte strategiczne gałęzie przemysłu, głównie górnictwo i hutnictwo
 • na terenie Górnego Śląska zobaczyć można wiele zabytków architektury murowanej  w postaci zamków i pałaców,  a także zabytki architektury drewnianej
 • zimową i letnią atrakcją turystyczną Górnego Śląska jest Beskid Śląski
 • więcej informacji na temat współczesnego Górnego Śląska można znaleźć na stronach Biuletynu Informacji Publicznych i do tyczą województwa śląskiego i opolskiego

Busy Górny Śląsk Niemcy

Komfortowe Busy Opole Niemcy

Dla Państwa wygody podajemy przybliżone godziny odjazdów z Opola na trasie Busy Opole Niemcy

Odjazd dla podróżnych z Opola i okolic:

środa,  sobota – rano, ok. 4.30 do 5.00
niedziela – wieczór, ok. 22.00 do 22.30

Oferta dotyczy również trasy busy Opole Holandia

Masz pytania -zadzwoń: 606 439 269

Ikona busy Opole Niemcy - LiputTrans

Busy Opole Niemcy.  Przystanek Opole

Czy wiecie, że:

 • miasto Opole funkcjonuje na prawach stolicy województwa opolskiego oraz powiatu opolskiego i liczy około 120 tysięcy mieszkańców
 • nazwa Opole jest pochodzenia słowiańskiego i wywodzi się od nazwy jednej z najstarszych jednostek terytorialnych, czyli opola i została odnotowana w pierwszej połowie dwunastego wieku. Nazwa ta oznacza terytorium wokół pasa uprawnych pól, na którym zamieszkiwała wspólnota sąsiedzka, dla której pola te stanowiły podstawę życia
 • opole jako najmniejsza jednostka administracyjno-podatkowa istniało jeszcze w średniowieczu i było podokręgiem kasztelanii
 • data 990 roku jest dla Śląska i Opola niezwykle ważna, bo w tym roku zostały te ziemie włączone w skład Polski
 • Opole stanowiło ważny ośrodek w średniowiecznej historii tych terenów. Przeżyło przynależność do Czech, najazd mongolski, przynależność do cesarzowej Węgier, najazd szwedzki i wreszcie przynależność do Prus
 • na skutek ogromnej przewagi głosów za pozostaniem w Niemczech w plebiscycie w 1921 roku Opole nie zmienia przynależności i  do II Wojny Światowej Opole należy do Niemiec i dopiero po zakończeniu wojny, w czasie której funkcjonowało nawet jako twierdza zostało przyłączone do Polski i zasiedlone ludnością napływową, głównie przez osadników zza Buga
 • od dziewiętnastego wieku głównym produktem zakładów z terenu Opola był cement. Przed II Wojną światową na terenie Opola funkcjonowało 9 cementowni
 • przez Opole przepływa rzeka Odra, druga pod względem wielkości rzeka w kraju
 • zabytki Opola to: pozostałości czternastowiecznego zamku, kościoły katolickie, Stara Synagoga, ratusz, budynek poczty, budynek urzędu wojewódzkiego, budynek dworca głównego, ocalałe fragmenty murów obronnych
 • do najbardziej znanych imprez kulturalnych, które odbywają się w Opolu zaliczyć należy  Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej
 • Centrum Badań Regionalnych w Warszawie opracowało ranking miast o największym potencjale rozwojowym i Opole zajęło czwarte miejsce po Sopocie, Poznaniu i Krakowie
 • więcej informacji na temat Opole współcześnie znaleźć można na przykład na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Busy Opole Niemcy

Komfortowe Busy Zabrze Niemcy

Dla Państwa wygody podajemy przybliżone godziny odjazdów
z Zabrza na trasie Busy Zabrze Niemcy

Odjazd dla podróżnych z Zabrza i okolic:

środa, sobota – rano, ok. 3.30 do 4.00
niedziela – wieczór, ok. 20.00 do 20.30

 

Trasa busy Zabrze Holandia jest również w tej ofercie

Masz pytania -zadzwoń: 606 439 269

Busy Zabrze Niemcy.  Przystanek Zabrze

busy-zabrze-niemcy

Czy wiecie, że:

 • jedna z teorii mówi, że nazwa miasta ma prasłowiańską etymologię i pochodzi od słowa debr, które oznacza wzgórza porośnięte drzewami, między którymi płynie potok.  Zabrze (inaczej Sabrze) oznacza osadę położoną za debrem.  Jeden z niemieckich językoznawców  podał w 1888 roku najstarszą odnotowaną nazwę jako Zabor, czyli osada za borami, za lasami. W 1915 roku Niemcy nadali Zabrzu własną nazwę Hindenburg, którą chcieli uczcić prezydenta Niemiec, marszałka Hindenburga. Nazwę Zabrze przywrócono po II Wojnie Światowej
 • Zabrze jest miastem na prawach powiatu, liczącym prawie 178 tysięcy ludności
 • administracyjnie miasto podzielone zostało na piętnaście dzielnic i trzy osiedla
 •  wzmianki pisane o osadzie na terenie Zabrza pochodzą z pierwszej połowy trzynastego wieku, ale nazwę Sadbre wymienia się na przełomie dwunastego i trzynastego wieku, w Księdze uposażeń biskupstwa wrocławskiego
 • zasadniczy rozwój miasta nastąpił po 1790 roku, w którym odkryto złoża węgla kamiennego
 • na przełomie dziewiętnastego i dwudziestego wieku roczne wydobycie węgla na terenie Zabrza wynosiło około 3 milionów ton rocznie
 • nadanie praw miejskich nastąpiło w 1922 roku, po zakończeniu III Powstania Śląskiego, które tak jak i w innych miastach Śląska było wynikiem  rozbieżności,  z przewagą na korzyść Niemiec przeprowadzonego na ternie Zabrza plebiscytu
 • w swojej historii tereny Zabrza stanowiły okresowo własność czeską, niemiecką i polską
 • zabytki Zabrza pochodzą głównie  z dziewiętnastego i dwudziestego wieku i są to: budowle sakralne, kamienice i osiedla robotnicze, budowle przemysłowe, takie jak wieże ciśnień i zabudowy kopalni oraz cmentarze, a także Hotel Admiralspalast, budynek poczty głównej, budynek sądu rejonowego, ratusz gminny w Mikulczycach, zabudowa Szpitala Klinicznego Śląskiej Akademii Medycznej, budynek Muzeum Górnictwa Węglowego
 • wyznania mieszkańców to głownie: kościół rzymskokatolicki, protestantyzm i świadkowie Jehowy
 • przez Zabrze przebiegają ważne szlaki komunikacyjne, w tym dwie autostrady A1 i A4
 • Większość aktualnych danych dotyczących współczesnego życia miasta Zabrze znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej

Busy Zabrze Niemcy

Komfortowe Busy Sosnowiec Niemcy

Dla Państwa wygody podajemy przybliżone godziny odjazdów
z Sosnowca na trasie Busy Sosnowiec Niemcy

Odjazd dla podróżnych z Sosnowca i okolic:

środa, sobota – rano, ok. 3.00 do 3.30
niedziela –  wieczór, ok. 19.00 do 20.00

Terminarz odjazdów dotyczy również oferty busy Sosnowiec Holandia

Masz pytania -zadzwoń: 606 439 269

Busy Sosnowiec Niemcy.  Przystanek Sosnowiec

Reklama trasy busy Sosnowiec Niemcy

Czy wiecie, że:

 • Sosnowiec jest miastem na prawach powiatu, liczącym ok. 210 tysięcy mieszkańców
 • nazwa miasta ma polską etymologię i pochodzi od sosnowych borów, które porastały te okolice w 1830 roku. Pierwotnie miasto, które powstało  z połączenia wielu osad przyjęło nazwę Sosnowice
 • na terenie miasta znaleziono ślady osad z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza
 • pierwsze wzmianki o osadach z tego terenu, w formie pisanej, pochodzą z pierwszej połowy dwunastego wieku
 • prawa miejskie uzyskał Sosnowiec w 1902 roku
 • pomimo tego, że Sosnowiec kojarzy się z przemysłem górniczym to w swoim obrębi posiada ok. 2250 hektarów terenów zielonych w postaci lasów, parków, ogrodów działkowych, skwerów i stref ochronnych
 • przez teren Sosnowca przepływa sześć rzek i cieków, które mają swoje nazwy. Są to: Czarna Przemsza, Białą Przemsza, Brynica, Bobrek, Jamki i Potok Zagórski
 • teren zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Szopienice-Borki jest miejscem występowania  jednego z największych w Europie chrząszczy – rohatyńca nosorożca
 • w mieście znajduje się wiele zabytków, głównie sakralnych, kilka pałaców oraz cztery powojenne budynki, które zalicza się do wysokościowców
 • najwyższym budynkiem Sosnowca jest prawie dziewięćdziesięciometrowy,  dwudziestokondygnacyjny wieżowiec, zwany Żyletą,  w którym mieści się Wydział Nauki o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, w którym w czasie pracy przebywa jednocześnie ok. 2000 osób
 • Sosnowiec powstał jako ośrodek ciężkiego przemysłu i wydobycia węgla. Szybkiemu rozwojowi miasta dopomogła bardzo dogodna lokalizacja na skrzyżowaniu ważnych szlaków drogowych i kolejowych
 • po 1989 roku nastąpiła restrukturyzacja gospodarcza  Sosnowca z górniczo-hutniczego na przemysłowo-handlowy
 • ze względu na wielowyznaniowość ludności zamieszkującej miasto stworzono taki właśnie unikatowy, podzielony na cztery części cmentarz wielowyznaniowy, na którym znaleźć można groby katolickie, ewangelicke, prawosławne i żydowskie
 • ze względu na duże zainteresowanie sportem na terenie miasta działa sześć stadionów i kilka hal sportowych
 • w 2010 roku, w Sosnowcu powstał Konsulat Ludowej Republiki Bangladeszu

Więcej informacji o administracji, planach rozwoju miasta, itp.  na stronie.

Busy Sosnowiec Niemcy

Komfortowe Busy Katowice Niemcy

Dla Państwa wygody podajemy przybliżone godziny odjazdów
z Katowic na trasie Busy Katowice Niemcy

Odjazdy dla podróżnych z Katowic i okolic:
środa, sobota –  rano, ok. 3.30
do 4.00
niedziela – wieczór, ok. 19.00 do 20.00

Polecamy również nasze usługi z zakresu busy Katowice Holandia

Masz pytania -zadzwoń: 606 439 269

Busy Katowice Niemcy.  Przystanek Katowice

Czy wiecie, że:

 • Katowice są w tej chwili stolicą i siedzibą władz województwa śląskiego
 • początki osady,  jako ośrodka rolniczego i  kuźniczego datuje się na XVI wiek
 • o najstarszym w Polsce zakładzie kuźniczym w obrębie dzisiejszego miasta wspomina się już w zapiskach z końca XIV wieku
 • Katowice prawa miejskie uzyskały dopiero w drugiej połowie dziewiętnastego wieku, ściśle w 1865 roku
 • etymologia nazwy miasta nie jest jednoznaczna, wersja niemiecka mówi, że polska nazwa Katowice pochodzi od niemieckiego słowa Kattowitz, którym zastąpiono  Katzendorf , czyli wieś kotów. Kto i dlaczego miałby nadać taką nazwę starej osadzie tego nie wiadomo, a do tego jest jeszcze kilka innych wersji. Przytoczona powyżej wydaje się jednak najbardziej prawdopodobna
 • odkrycie, że miasto położone jest w obrębie bogatych osadów węglonośnych, pochodzących z epoki górnego karbonu, zmieniło znaczenie Katowic z ośrodka rolniczo-kuźniczego na rozwijający się w kierunku wydobywczym już  pod koniec pierwszej połowy XVIII wieku.
 • na rozwój osady w kierunku urbanizacji miało w dziewiętnastym wieku wpływ wybudowanie kolei i stworzenie  z Katowic ważnego węzła komunikacyjnego, w którym krzyżowały się szlaki komunikacyjne do Wrocławia, Krakowa, Warszawy, Berlina i Wiednia
 • największy rozwój przypada na okres zaboru pruskiego i czasu, w którym teren Katowic i okolicy należał głownie do rodziny Winklerów
 • przyłączenie Śląska i Katowic do Polski musiało odbyć się w wyniku krwawych powstań, ponieważ nie było jednomyślności mieszkańców,  a w czasie plebiscytu w 1921 roku ponad połowa mieszkańców miasta Katowice i powiatu opowiedziała się za przynależnością do Niemiec
 • przez prawie trzy lata, tj. pomiędzy marcem 1953, a grudniem 1956 roku Katowice nosiły nazwę Stalinogród
 • obecnie Katowice są dziesiątym miastem w kraju pod względem ilości mieszkańców i jedenastym pod względem zajmowanej powierzchni
 • miasto podzielono na dwadzieścia dwie  dzielnice, zgrupowane w pięciu zespołach
 • większość dzielnic miasta stanowiła w przeszłości samodzielne osady, starsze od samych Katowic nawet o dwieście lat

busy-katowice-niemcy-przystanek-katowice

Więcej informacji, dotyczących miasta Katowice a więc pracy głównych urzędów, podatków, ochrony środowiska, zabytków itp. znajdziecie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Busy Katowice Niemcy

Mamy przyjemność zakomunikować Państwu , że uruchomiliśmy nową trasę Busy do Monachium.  Główna trasa biegnie ze Zgorzelca do Monachium. Dowóz do wszystkich mniejszych miejscowości przy trasie,  zgodnie z naszą zasadą
dowozimy pod adres

Wyjazdy:

 • w środy i soboty – rano
 • w niedziele  – wieczorem

Powroty:

 • poniedziałki – wieczór
 • czwartki – rano
 • niedziele  – rano

Ceny biletów:

 • do Monachium – 200zł

Czas podróży

jest zależny jest od wybranego miejsca docelowego
i waha się  od 7 do 8 godzin.
Przewidziane  są piętnastominutowe postoje na żądanie przy stacjach paliw z  restauracjami i toaletami, średnio co 3 godziny.

Liputtrans – Busy do Monachium

Liputtrans oferuje busy do Monachium
Czy wiecie, że Monachium :

1. jest miastem na prawach powiatu i stolicą Bawarii, jednego z krajów związkowych Niemiec?
2. założono w 1158 roku na trasie ważnego szlaku handlowego, co uczyniło to miasto bardzo ważnym ośrodkiem gospodarczym i kulturalno-naukowym, którym jest do dziś?
3. położone jest niecałe 2,5 godziny jazdy samochodem od granicy ze Szwajcarią?

A czy wiecie, że Szwajcaria:
1.  jest państwem konfederacyjnym, złożonym  z dwudziestu sześciu kantonów cieszących się bardzo dużą autonomią?
2. uzyskała niepodległość w 1648 roku?
3. podczas obu wojen światowych była państwem neutralnym?
4. rządzona jest na zasadzie demokracji bezpośredniej, z bardzo dużym udziałem referendum, a ustrój tego państwa nazywany jest parlamentarno-komitetowym, którego najbardziej charakterystyczną cechą jest brak podziału na władzę: ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą?
5. przyznała prawo wyborcze kobietom dopiero w 1971 roku i to nie we wszystkich kantonach od razu, a ostatni uznał to prawo w 1990 roku?
6. nie jest członkiem Unii Europejskiej?
7. nie ma formalnej stolicy, a Berno tylko pełni tę funkcję, jako siedziba rządu?
8. ma oficjalnie cztery języki urzędowe: niemiecki, włoski, francuski i romansz, a obowiązujący język nauczania  w szkołach podstawowych i gimnazjalnych zależy od kantonu?
9. jest niejednolita pod względem wyznaniowym, a kantony dzielą się na katolickie i protestanckie z niewielkim udziałem innych religii?
10. jest finansowym centrum Europy i jednym z najbogatszych państw na świecie?
11. około 62 % produktu krajowego brutto wytwarzają usługi,  z czego usługi bankowe i ubezpieczeniowe 16%?
12. pomimo zachowywania neutralności w czasie wojen dysponuje siłami zbrojnymi stanowiącymi dwudziestą siódmą siłę militarną świata?
13. jest jednym  z najmniejszych państw Europy i jej powierzchnia całkowita to 41 285 km kwadratowych?
14. liczy około 8 ,1 mln mieszkańców ?
15. jest ojczyzną Carla Gustava Junga bardzo ważnej postaci dla rozwoju nauk filozoficznych i psychologii

Sprawdź gdzie wyjeżdżają Szwajcarzy na kuoni.ch

 

Busy do Monachium